StartOm framtidsarenan
Kontakt & Press
Teknik för att sändaArrangeraAnmälningsformulärTittaKalendarium

Personuppgifter för Framtidsarenan

Framtidsarenan är ett initiativ av Hill+Knowlton Strategies AB, Rodolfo AB och Microsoft Sverige AB. Inom ramen för uppdraget att genomföra projektet hanterar vi personuppgifter som återfinns bland annat i programdatabas, på webbplatsen, i ansökningsformulär, i officiellt kalendarium samt i Nyhetsbrev.

Hur använder vi dina personuppgifter?

De uppgifter som du lämnar har ett syfte beroende på vilken tjänst du nyttjar. Vi har tjänster för dig som önskar ta del av löpande information i Nyhetsbrev, som vill delta som arrangör, som ställer frågor till oss som journalist, eller som vill vara samarbetspartner till Framtidsarenan.

Generellt använder Framtidsarenan uppgifterna som du lämnar i våra system för kommunikation innan, efter och under Framtidsarenan. Det är för att kommunicera med besökare/deltagare, arrangörer, underleverantörer som hjälper arrangörer med förberedelser, viktiga händelser före/under/efter genomförandet, enkät efter veckan och kommunikation inför kommande upplagor av Framtidsarenan.

Vi kan komma att lämna kontaktuppgifter i form av e-post, namn och telefonnummer vidare till våra samarbetspartners för att ge dem möjlighet att delge erbjudanden till dig.

Personuppgiftsansvarig

Hill+Knowlton Strategies AB är personuppgiftsansvarig. Har du frågor om hanteringen om dina personuppgifter, kontakta oss på [info@framtidsarenan.se].

Du når Hill+Knowltons dataskyddsombud på 08-402 89 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Framtidsarenans officiella kalendarium

Framtidsarenans officiella kalendarium skapas i syfte att informera allmänheten om vilka samhällsfrågor som kommer att diskuteras/debatteras inom ramen för arenan. Det är varje arrangör som ansvarar för informationen i varje enskilt evenemang. Initiativtagarna till Framtidsarenan sammanställer programmet och publicerar det i syfte att främja debatt i samhällsfrågor som har betydelse för allmänheten.

För arrangörer är det genom att skicka in fullständig information i anmälningsformuläret på vår webbplats, [www.framtidsarenan.se], som Framtidsarenan kan ta ställning till om arrangemanget kan erbjudas plats i kalendariet.

Initiativtagarna förbehåller sig rätten att tacka nej till att inkludera eller supporta arrangemang i kalendariet som har ett olagligt, destruktivt, kränkande, rasistiskt, homofobt, sexistiskt eller på annat sätt olämpligt innehåll.

Hur länge sparar ni mina uppgifter? 

Vi sparar uppgifterna kopplat till ditt arrangemang som längst i två år efter det datum du anmälde att ditt arrangemang skulle hållas. Det officiella kalendariet kan i sin helhet komma att finnas tillgängligt på Framtidsarenans webbplats som längst fram till att nästa upplaga av arenan hålls.

Webbplats

Framtidsarenan har en officiell webbplats: [www.framtidsarenan.se]. Där samlas samtlig officiell information om Framtidsarenen, dess samarbetspartners samt kontaktuppgifter till support, eventuella leverantörer samt det officiella kalendariet som kommer att innehålla publicerade kontaktuppgifter till respektive arrangör.

Framtidsarenans nyhetsbrev

Framtidsarenan sänder ut nyhetsbrev till dig som har ansökt om att ta emot information genom nyhetsbrevet, till dig som har ansökt om att vara arrangör, till dig som är samarbetspartner samt till dig som har angivits som kontaktperson för ett arrangemang. Nyhetsbrevet går till den e-postadress som du har lämnat till oss i samband med något av dessa fall. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen genom att avsäga dig nyhetsbrevet via länken i nyhetsbrevet.

Gallringsregler för nyhetsbrevet följer samma regler som de tidsregler som har angivits ovan. Har du anmält dig själv kommer din e-post att vara kvar tills du väljer att avsluta din prenumeration.